Кол менюну ажыдар

Вулкан - иштинден үнген от, лава, хүл, изиг хейлер, суг бузу болгаш даг породаларының бузундулары сүүр бажындан өрү чаштап турар даг.

Түрк дылдарда ВулкaнЭдер

Кaзax дыл - Жанартау

Кыргыз дыл - Жанар Тоо

Уйгур дыл - Йaнaр дaг

Турк дыл - Йaнaр дaг

Татар дыл - Вулкан

Түркмен дыл - Wulkan

Өзбек дыл - Vulqon

ДөзүЭдер

  1. Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү. Том I, А-Й. Д.А.Моңгуштуң редакторлааны-биле. Новосибирск, "Наука", 2003ч.