Вакханалия

Вакханалия (үшкү а узадыр адаттынар) (орус. Вакханалия) - ужур-дүрүм чок чорук, шуут сандарал.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.