Бөрү дээрге, тайгага чурттаар ыт хевиринге хамааржыр черлик амытан.

Бөрү
Front view of a resting Canis lupus ssp.jpg
Эртемде классификациязы
Делегей чергелиг эртемде ады
бөрү

Чамдыкта ол малчыннарның хойларын өлүргеш чиир. Бөрү кижиге хора чедирип турар, ынчангаш кижи мону аңнап турар. Улус ол амытанны канчалдыр-даа адаарлар: "бөрү", "кокай", "кокаарак", "кокай ашак".

СсылкиЭдер

ДемдеглелдерЭдер