Будда Кракучандра (Будда Бурган Корважик) - билдингир Будда Шакьямуни Бурганның мурнунда бо өртечейге сарыг шажынны сайзырадып, Өөредигни нептередип, будда байдалынга четкен Үш Үндезин Бурганнарның биргизи.

Будда Кракучандра. Ананда хүрээ

Эрги үениң БуддаларыЭдер

Чогум болза Будда Шакьямуни Бурганны санавайын, эрткен үениң Буддаларын санаарда "Эрткен үениң 3 Буддазы", "Эрткен үениң 6 Буддазы", "Эрткен үениң 27 Буддазы" деп хуваап аңгылаар.

ДөзүкЭдер

  1. Геше Лобсаң (Ловзаң) Тхүптен. "Чырык дуза - 3. Сүзүк болгаш дагылга". Тыва дылда. Кызыл: ОАО "Тываполиграф", 2012 - 200 а.