Бриз (и узадыр адаттынар) - хүндүс далайдан эрикче азы дүне эриктен далайже кагар салгын.

A: Далай бриз (хүндүс), B:Эрик бриз (дүне)

Дөзүк эдер

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.