Боттаңчаңгыс боду, бот, өг-бүле чок кижи. Өгленмээн кижини ынча дээр.

Өске уткаларыЭдер

Наречие кылдыр: өске кижи чокка, чааскаан.

Көжүрен утказы база бар: херим, аңмаар, кладовка чок.

ДөзүкЭдер

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.