Бопурук - бажыңның кырында бопугур, борбак кезээ.

Билдингир бопуруктуг тудугларЭдер

         
Константинопольда Ыдыктыг Софияның дуганы Флоренцияда Санта-Мария-дель-Фьоре дуганы Санкт-Петербургта Исаакиевтиң дуганы Оитте стадион Релайант Астродом стадион


ДөзүкЭдер

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.