Боова – ажыткы чокка чуурган далганны чугаладыр өйгеш, үске быжыргаш кылган төгерик азы өске-даа хевирлиг чем.

Афган боова

ДөзүкПравить

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.