Бодхисаттва

Бодхисаттва азы Бойду-сады ( санск. बोधिसत्त्व [Бодхисаттва], төв. བྱང་སེམས་ཅན། [Жаң чубсэмпа]) – бүгү-ле амылыг амытаннарның аас-кежиктиг чоруу дээш Улуг Дугуй Махаяна өөредииниң оруу-биле чоруп, кызыгаар чок энерелди, өндүр үүлени амыдыралынга боттандырганының түңнелинде, чырык угаан четкен ыдыктыг кижи азы бурган.

25 бодхисттвалар Дываажаң оранындан бадып турары. Япон чурулга, 1300ч.
Авалокитешвара бодхисаттва

Өскээр чугаалаар болза,"1) Амылыг бүрүзүнге ачы-дуза чедирер дээш, 2) авыралдыг бурган байдалын чедип алыйн!" – деп ийи чүткүлден тургустунган сеткил-биле Алды Өндүр боттандырыгны кылып турар кижи.

ДөсЭдер

  1. Гьялцан Дарма Ринчен база Шивалха Ринпоче башкыларның тайылбыры. "Шантидева. Бодхисаттвачарья -аватара" – Кызыл, 2013. – 18-ки арын. Төвүт дылдан очулгазы: Хертек Аганак.
  2. С.К. Серенот. Сарыг Шажынның тайылбыр словары. – Кызыл, 2010