Бизон - Соңгу Америка диптиң дүктүгүр дириг буга амытаны.

БиологияЭдер

Чурттаар чериЭдер

Соңгу Америка дипте чуртап турар.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлбыр словары (сөстүү). "Наука". 2003г. Новосибирск.