Батальон (о узадыр адаттынар) - полктуң составынга кирер үш ротадан тургустунган шериг кезээ.

3кү пехота бригадазының 11ги батальону (Барыын Австралия), Египет, Гиза пирамидалары, 1915ч январь 10
Батальоннуң марштап турары, АКШ-тың АК (агаар күжү), 2006ч февраль 3

Дөс Эдер

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словары), Том 1, А-Й, Моңгуш Д.А.,"Наука", Новосибирск, 2003ч.