Ананастропиктерге өзер, чемижи төгелчик бизиргей улуг, кылын карттыг болгаш чаагай чыттыг үнүш, база ол ышкаш ооң чемижи.

Ананас
Чаш ананас

ДөзүкПравить

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.