Ыяштың карты
Бүрүлери
Чечээ

Анай-хаак (хаак) - чиңге тал, хаак, азы тал аймааның дүктүгүр хоюг боралдыр мочургазы азы часты берген сарыг чечээ.

ДөзүкЭдер

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.