Амплитуда - ол-бо талазынче чайганып шимчеп турар чүүлдүң турум байдалындан эң ырааны.

Синуссуг чалгыглар:  — чалгыгның узуну болгаш  — амплитудазы

Дөзүк эдер

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.