Алексеев, Егор Егорович

Егор Егорович Алексеев (19302010) — совет база россий эртемден-төөгүчү база башкы, төөгү эртеминиң доктору, Саха (Якутия) Республиканың Академиязының духовности академиги.[1]

400 ажыг эртем база эртем-популярлыг чүүлдерниң автору база 30 хире эртем монографиялар.

НамдарыЭдер

12 июль 1930 чылда Мегежекск наслег Нюрбинск улус Якут АССР-ге төрүттүнген.

ЭртемиЭдер

1957 чылда Москваның культура институдун дооскан, 1963 чылда — Якутскунуң күрүне университеди.

1966 чылда төөгү эртеминиң кандидадын эртем чадазы алыры-биле киирген диссертациязын камгалаан темазы «Роль В. И. Ленина в установлении и упрочении Советской власти в Якутии». 1999 чылда доктор диссертациязын камгалаан темазы «Национальный вопрос в РС(Я). 1917—1944 гг.».

Ажыл-чорудулгазыЭдер

Культура институдун дооскаш, 1957—1958 чылдарда Якутск АССР-ниң культура Яамазынга инспекторлап ажылдап турган, 1958—1960 чылдарда Якут АССР-ниң Төп күрүне архивиниң эртем ажылдакчызы турган. 1960 чылдан, Якутскунуң күрүне университединче киргеш (ЯКУ, бо үеде Соңгу-Чөөн чүк федералдыг университеди), Егор Алексеев бо дээди өөредилге чери-биле харылзаалыг турган: 1960—1964 чылдарда кафедра төөгү ССРЭ улуг лаборантылап турган, 1964—1965 чылдарда — аспирант, 1965—1988 чылдарда — башкы, улуг башкы база доцент ЯГУ.

1989 чылда улуг эртем ажылдакчызы килдисче нациялар аразында харылзаалар албан-дужаалче шилчээн база этносоциалдыг чорулгалар Институт гуманитарлыг шинчилелдер база Соңгу эвээш санныг чоннарның айтырыглары Сибирь килдис РЭА. 1999—2004 чылдарда был кол эртем база кол эртем ажылдакчызы бо институттуң төөгү килдизи.

Е. Е. Алексеевтиң улуг ачы-хавыяазы шинчилел ажыл-чорудулга турган улуг ниитилел-политиктиг база күрүне ажылдакчылары Якутияның: А. Е. Кулаковского, М. К. Аммосов, П. А. Ойунский, И. Н. Барахов, И. Е. Винокуров, С. В. Васильев, В. Г. Павлов. Архивтер шинчилдери КГБ сталин репрессиялары чылдарында күрүне камгалаар органнарының ажыл-чорудулгазын чырыткан эртемденге чөпшээрээн.

Эртем ажыл-чорудулгазы-биле хары угда, ол хөй-ниити кылып турган: аңгы-аңгы массалыг чепсектер информациязынга чүве чугаалап турган, «Знание» ниитилелдиң лектору турган, «Чолбон» редколлегия журналдың кежигүнү турган, «Илин» база «Якутский архив», «Календаря знаменательных и памятных дат» тургузукчузу, Саха (Якутия) Республиканың Президентизи Ниитилел-консультатив совет кежигүнү болур.

2004 чылдан Егор Егорович Алексеев хүндүлүг дыштанылгага турган.

24 октябрь 2010 чылда Якутскуга чок болган.

ШаңналдарыЭдер

  • РС(Я) алдарлыг эртем ажылдакчызы (1992), РС(Я) А. Е. Кулаковск аттыг Күрүне шаңналының лауреады[2] (1995, подвижнический ажыл-чорудулга дээш Якутияга политиктиг репрессия качыгдаан кижилерниң эки адын катап тургускан).
  • Намск, Таттинск, Верхневилюйск база Нюрбинск улустарның Хүндүлүг хамаатызы.

ДемдеглелдерЭдер

ШөлүглерЭдер