Aвтомобиль (автомобииль, бурун-грек αὐτόςбот, лат. mobilisшимчээр) — кижиилер азы чүък сөөртүр транспорттуг херексел; дугуйлуг, хөделдирикчилиг, руль-биле башкарылгалыг транспорттуг херексел[1].

Aвтомобиль
Aвтомобиль
Aвтомобиль

Автомобильди чогаадырының бирги шенелдери XVIII-ки вектен тура кылдынып келген. Бирги автомобильдер буска ажылдаар хөделдирикчилерлиг турган, ынчалза-даа олар аар болгаш эп чок турган, ынчангаш шоолуг нептеревээн. 1885—1886 чылда немец инженерлер, Г. Даймлер биле К. Бенц, бот боттарындан хамаарылга чокка бензинге ажылдаар чымчак-тергелерни патентилээн. Ол тергелерни бирги автомобильдер деп болур[1].

ТайылбырПравить

  1. 1,0 1,1 Большая российская энциклопедия — Автомобиль