Абрико́с, азы Бөдүүн абрикос (лат. Prúnus armeniáca) — ыяш; Сливаларның Rosaceae аймаанга хамааржыр үнүш, база ол ыяштың чимизи. Абрикостуң өске аттары база бар: сарыгслива, морель, курага, жердель, урюк.

Абрикос
Абрикос
Абрикос